Deze cantates werden ten onrechte toegeschreven aan Johann Sebastian Bach


BWV 15


Dit werk blijkt afkomstig van Johann Ludwig Bach, kapelmeester aan het hof van Saksen-Meiningen. Hij is een zeer verre achterneef van Johann Sebastian maar wel het door deze muzikaal meest gewaardeerde lid van de grote Bach-familie, getuige het feit dat Sebastian in 1726 te Leipzig maar liefst 18 cantates van de ‘Meininger-Bach’ uitvoert in plaats van zijn eigen composities. Deze, in het handschrift van Sebastian overgeleverde copieen zijn de enige resterende cantates van Ludwig, die vanwege het handschrift lang als werk van Sebastian worden beschouwd. BWV 15 is al opgenomen in de Bach Werke Verzeichnis als nr. 15 voor hij wordt ontmaskert. In oudere literatuur wordt het nog wel besproken als zijnde een authentiek werk van J.S.B. 

 

Barokensemble ‘De Swaen’ voert op 26 november 2007 een werk uit van Johann Ludwig. Het programma op die zondagmiddag in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam begint ermee waarna nog een ander werk volgt van een andere tijdgenoot, Christoph Graupner. Wat heerlijk als we daarna uiteindelijk de prachtige cantate BWV 62 te horen krijgen. En wat pijnlijk duidelijk wordt het dan waarom de muziek van sommige van zijn tijdgenoten niet meer gespeeld wordt. 


BWV 141

'Das ist je gewißlich wahr'. In 1990 verwijderd uit de BWV catalogus nadat research had uitgewezen dat deze cantate toch echt van Telemann is. De toewijzing van deze muziek aan Bach werd reeds in 1912 betwijfeld na minder vleiende commentaren door Bach-biografen als Spitta, Schweitzer en Parry. Toch gingen vele publicisten en ook het Bach Gesellschaft door met het toeschrijven van deze cantate aan Bach. 

 

 


BWV 160

Cantate BWV 160 is toch echt van Telemann. Maar Werner neemt hem op in zijn cyclus.


BWV 189

Is ook niet van Bach, mogelijk is deze van Melchior Hoffmann.

BWV 53


BWV 53 blijkt ook geen Bach compositie te zijn, hoogstwaarschijnlijk is het van de hand van Melchior Hoffmann. Blijkbaar is dat nog niet bekend in 1963 als Fritz Werner hem opneemt in zijn cantate-cyclus. Ook Hermann Scherchen neemt hem op. Het werk bestaat trouwens slechts uit één aria.


BWV 142


'Dein Geburtstag ist erschienen'. Hiervan is wel bekend dat hij niet van Bach is maar de werkelijke componist is (nog) onbekend. Blijkbaar is dit nog niet bekend als Walton de bas-aria uit dit werk parafraseert in zijn Wise Virgins Suite.